Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

7565 6bbe 500

August 14 2017

alicexxx
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viasziiiz sziiiz
alicexxx
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
alicexxx
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer

August 09 2017

alicexxx
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viagdziejestola gdziejestola

August 08 2017

alicexxx

August 07 2017

9739 74af
alicexxx
8105 044f 500
Reposted frommistermagic mistermagic viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola

August 05 2017

August 04 2017

alicexxx
to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół
— Jamal, Peron
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
alicexxx
alicexxx
alicexxx
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
alicexxx
alicexxx

August 03 2017

alicexxx
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
alicexxx

August 02 2017

alicexxx
6247 d973 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl