Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

alicexxx
alicexxx
alicexxx
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk

May 20 2019

alicexxx
alicexxx
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
alicexxx
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasarazation sarazation
alicexxx
Czasem najgorzej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
alicexxx
alicexxx
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Tęsknię za tym co mi się przyśniło
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
alicexxx

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer

March 12 2019

alicexxx
9133 5507
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
8644 6872 500
alicexxx
1860 492d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed

February 20 2019

alicexxx
0321 17bf 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
7673 8f79
Reposted fromepidemic epidemic viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2019

alicexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl