Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

alicexxx
alicexxx
6934 bdc6
Reposted fromhogwarts hogwarts viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola

September 13 2017

alicexxx

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viatoniewszystko toniewszystko
alicexxx
9489 df19 500

Reposted fromburke828 burke828 viagdziejestola gdziejestola
9416 6d3e
alicexxx
3768 c29e 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
2510 4264
Reposted fromfakinszit fakinszit viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
alicexxx

September 09 2017

alicexxx

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatroubles troubles
alicexxx
2134 22c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko
alicexxx
5072 814b 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
alicexxx
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viatoniewszystko toniewszystko
5481 9152

roseydoux:

Summer with Monika (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl