Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

alicexxx
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viainsanedreamer insanedreamer

October 11 2018

alicexxx
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
1154 cc8d 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viaseaweed seaweed
1366 c78a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazwariowalam zwariowalam
alicexxx

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viasarazation sarazation
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viasarazation sarazation
alicexxx
alicexxx
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
alicexxx
1512 10f6
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

October 06 2018

alicexxx
8049 9eb5 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

alicexxx
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
alicexxx
6636 8251
Reposted fromseaweed seaweed
alicexxx
alicexxx

September 30 2018

3514 34df 500
alicexxx
alicexxx
9164 aafb
Reposted fromqb qb viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Shit now I'm addicted to these gifs via sensory
Reposted fromFiriath Firiath viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl