Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

alicexxx
Moje życie emocjonalne: dialektyka umiłowania prywatności i potrzeby zanurzenia się w namiętny związek
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom I. 1947-1963

October 30 2019

2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer

October 06 2019

0880 22c0
alicexxx
alicexxx
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
alicexxx
alicexxx
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola

September 19 2019

alicexxx

September 17 2019

alicexxx
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viaszydera szydera
0604 577e
alicexxx
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.

September 15 2019

alicexxx
alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
0061 d9f6
alicexxx
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
alicexxx
4884 3258
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
2071 38d6
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

September 13 2019

alicexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl