Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

alicexxx
0321 17bf 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
7673 8f79
Reposted fromepidemic epidemic viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2019

alicexxx
alicexxx
1357 84b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
6869 f2db 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
7057 d0b2
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viaseaweed seaweed
alicexxx
9252 ff8f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
alicexxx
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

October 21 2018

alicexxx
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viainsanedreamer insanedreamer

October 11 2018

alicexxx
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
1154 cc8d 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viaseaweed seaweed
1366 c78a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazwariowalam zwariowalam
alicexxx

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viasarazation sarazation
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viasarazation sarazation
alicexxx
alicexxx
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl