Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

alicexxx
3598 9ba8
Reposted fromdailylife dailylife viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles

February 22 2018

alicexxx
0798 cb4a
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 21 2018

alicexxx

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
6704 7ab1 500
Reposted fromverronique verronique viagdziejestola gdziejestola

February 19 2018

4005 723d 500

redlipstickresurrected:

Andrea Ucini (Italian, b. Italy, based Hundested, Denmark) - Too Easy from An Article About A Weapons Accident, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2018

1080 e8ef
Reposted fromfakinszit fakinszit viaakysz akysz

February 16 2018

alicexxx
4205 30a3

February 15 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

alicexxx

February 09 2018

alicexxx
4341 346a 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola

February 08 2018

alicexxx

February 06 2018

alicexxx
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola

February 05 2018

alicexxx

February 01 2018

alicexxx
7141 0c38
Reposted from777727772 777727772 viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
niestety to tak nie działa

January 28 2018

alicexxx
1657 77bc
Reposted fromzoopa zoopa viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl