Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

alicexxx
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viaseaweed seaweed
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
alicexxx
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viatroubles troubles

June 01 2018

alicexxx
alicexxx
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska

May 14 2018

alicexxx
5260 b2a4 500
alicexxx
8056 5ff0
Reposted fromemankoadi emankoadi viagdziejestola gdziejestola
alicexxx

May 13 2018

alicexxx
3527 8fb1
Reposted fromnezavisan nezavisan viaseaweed seaweed

May 09 2018

alicexxx
6060 f6dc 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaseaweed seaweed
alicexxx
Transparent Lipgloss Gif (lipgloss matches colour of your soup)

May 05 2018

alicexxx

May 04 2018

alicexxx
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Reposted fromfx00 fx00 viaakysz akysz

April 29 2018

alicexxx
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
alicexxx
6953 636b
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
alicexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl