Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

alicexxx
alicexxx
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95

March 11 2017

alicexxx
alicexxx
alicexxx
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadepresja depresja
alicexxx
1918 ab30
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
alicexxx
5555 4ca8
1538 1c3a 500

wasbella102:

Midnight Storm: Stas Orlovski

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer

March 10 2017

alicexxx
3935 29a1
Reposted fromTankistD TankistD viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
alicexxx
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
alicexxx
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaessperer essperer
alicexxx
9079 9ea8
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaessperer essperer
5287 e924

littlehorrorshop:

The Woman in White, 1917

alicexxx
alicexxx
Reposted fromNanaya Nanaya viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
0413 d2e0 500

paintings-daily:

William Adolphe Bouguereau -Evening Mood

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Są takie dni, kiedy na pierwszy rzut oka wszystko jest dobrze. Ale nie czujesz się dobrze. Powiedziałabym nawet, że fatalnie. Nie wiesz do końca skąd to się wzięło i czemu działa tak przytłaczająco. Najgorsza jest świadomość, że nie da się tego tak łatwo pokonać. Toniesz w tym coraz bardziej z każdą sekundą. Nie ważne co sobie powiesz, żeby było Ci lepiej, jak mocno będziesz się uśmiechać i jak głośno śmiać, nic nie jest w stanie pokonać tego stanu. Dopóki sam nie przejdzie...
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl