Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

alicexxx
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
alicexxx
chce do ciebie. ciebie chce.
— nietunieja
Reposted fromoutcat outcat
alicexxx
alicexxx

March 26 2017

alicexxx

March 25 2017

alicexxx
alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viareloveution reloveution
alicexxx
4806 460d 500
"Maski i twarze"
0739 e817 500
alicexxx
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaessperer essperer
alicexxx
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaessperer essperer
alicexxx
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaessperer essperer
alicexxx
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viainsanedreamer insanedreamer

March 22 2017

alicexxx
5888 181f
Reposted fromNajada Najada viainsanedreamer insanedreamer
8215 8b34
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
5855 7833 500

mohtz:

tuesday / background practice pieces (ii)

Reposted fromszszsz szszsz viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
3553 4bee
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
9830 08da 500

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl