Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

alicexxx
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
alicexxx
8903 2f21
Reposted fromsiedem siedem viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaviolator violator
alicexxx
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamisiaczek95 misiaczek95

May 09 2017

alicexxx
alicexxx
alicexxx
alicexxx
9195 6a91
alicexxx
Sami wybieramy kogo wpuścimy do naszego dziwnego świata
— Buntownik z wyboru
Reposted fromM-M M-M viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
3780 bb5a 500
Reposted fromsoay soay viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
7524 7323
alicexxx
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadefinicjamilosci definicjamilosci

May 07 2017

alicexxx
6868 f700
Reposted fromcalifornia-love california-love
alicexxx
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
alicexxx
2906 cddf

May 06 2017

alicexxx
alicexxx

Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.

— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola

May 05 2017

alicexxx
alicexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl