Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

alicexxx
5737 50d8 500

sydmarch:

fullmetalfisting:

We accidentally became a Monet piece today

we were a performance piece for real

July 26 2017

alicexxx
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viatoniewszystko toniewszystko

July 24 2017

alicexxx
2966 851a
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viagdziejestola gdziejestola

July 23 2017

alicexxx
4911 6d7d
alicexxx
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9761 b9b6
alicexxx
alicexxx

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
alicexxx
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaucieknijmi ucieknijmi
alicexxx

July 19 2017

alicexxx
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

alicexxx
5912 d5f1
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viathesmajl thesmajl
alicexxx
alicexxx
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl